elektryka, SEP

Uprawnienia SEP drogą do fachu

Technologia Przemysł

We współczesnym świecie powoli upada mit konieczności wyższego wykształcenia do zdobycia solidnego zawodu i dobrych zarobków. Coraz częściej bardziej cenione są konkretne umiejętności, niż kolejne fakultety wyższych uczelni. Widać to wyraźnie na przykładzie tak bardzo prozaicznego zawodu, jakim jest elektryk.

Kurs SEP potrafi czynić cuda

Pod samą nazwą zawodu elektryka można rozumieć tak naprawdę kilka zawodów, z których każdy jest bezpośrednio powiązany z tą tematyką, ale zajmuje się nieco innym jej wycinkiem. Można tutaj bowiem mówić zarówno o monterach, jak i o dozorowcach, czy też projektantach instalacji elektrycznych. Każdy z nich może określać się mianem elektryka, niemniej każdy zajmuje się trochę czymś innym.

W tym najbardziej potocznym rozumieniu elektrykiem określany jest elektromonter, zwykle posiadający zawodowe wykształcenie w tym temacie. Do tego jego umiejętności potwierdzone są poprzez kurs sep 1kv, dzięki któremu dany elektromonter ma określone uprawnienia do zajmowania się urządzeniami i instalacjami elektrycznymi.

Krótki kurs SEP 1kv z dużymi możliwościami

Aby stać się dumnym elektrykiem posiadającym uprawnienia SEP do 1Kv nie trzeba zbyt wiele zachodu. Po prostu należy ukończyć kurs sep 1kv, zwieńczony zdaniem egzaminu. Zgodnie ze stosowaną nazwą jego organizacją i przeprowadzaniem zajmuje się Stowarzyszenie Elektryków Polskich, wypełniające w tym przypadku częściowo rolę administracji publicznej.

Sam Kurs nie jest zbyt skomplikowany i do jego zaliczenia wystarczy posiadanie podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania elektryki, a do tego poświęcenia uwagi treściom, jakie są przekazywane przez szkolących w czasie kursu.

SEP g1 – skrót, który oznacza wiele

Szczególną uwagę należy poświęcić uprawnieniom SEP g1. Pod tym niewiele wprost mówiącym symbolem kryje się świadectwo, dające uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, sieci i instalacji elektroenergetycznych. Z takim zasobem uprawnień można więc z powodzeniem ruszać na podbój branży elektrycznej.

Oczywiście wraz ze zdobywaniem doświadczenia warto postarać się o uzyskanie także kolejnych uprawnień nadawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Pracodawcy bardzo chętnie poszukują bowiem wszelkich specjalistów w tej branży, ale – co szczególnie istotne – bardzo ważne jest, aby kwalifikacje danego kandydata do pracy były potwierdzone odpowiednim certyfikatem SEP.

Podziel się