elektryka, SEP

Co trzeba wiedzieć o uprawnieniach SEP?

Technologia Przemysł

Uprawnienia SEP są bardzo cenne na rynku pracy. Nie ma w tym nic dziwnego. Ich posiadanie otwiera drogę do zdobycia dobrze płatnego stanowiska w kraju i poza jego granicami. Czego dotyczą te uprawnienia? Co trzeba zrobić w celu ich zdobycia? Na te pytania odpowiadamy w poniższym poradniku.

Czym jest SEP?

Pod skrótem SEP kryje się Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jest to największa polska organizacja zrzeszająca profesjonalistów z branży elektrycznej. SEP ma długą historię, której początki datowane są na 1919 rok. Stowarzyszenie zajmuje się potwierdzaniem posiadaniem kwalifikacji za pomocą wydawania odpowiednich świadectw. Posiadacz świadectwa kwalifikacji otrzymuje uprawnienia do pracy na stanowiskach związanych z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci.

Jaki cena uprawnień SEP?

Uprawnienia dzielą się na trzy grupy. Grupa pierwsza dotyczy uprawnień związanych z elektrycznością. Grupa druga to uprawnienia ciepłownicze. Uprawnienia z grupy trzeciej umożliwiają pracę w gazownictwie. Nadanie uprawnień i wystawienie świadectwa kwalifikacji odbywa się po egzaminie zdanym z wynikiem pozytywnym. Za nadawane w każdej z tych grup przez SEP uprawnienia cena jest taka sama. Wynosi 10% najniższego wygrodzenia. Obecnie, w 2022 roku koszt egzaminu to 301 złotych.

Jaka cena kursu SEP?

Egzamin potwierdzający kwalifikację wymaga odpowiedniego przygotowania. Zakres poruszanego materiału na egzaminie jest bardzo szeroki. Dobrym sposobem na pozytywne zdanie egzaminu jest zapisanie się na kurs. Kursy takie organizowane są przez różne instytucje szkoleniowe. Ich cena zależy od przyjętej formuły oraz liczby uczestniczących osób. Istotny jest również zakres tematyczny kursu. W przypadku kursu na uprawnienia gazowe cena może być inna od pozostałych rodzajów uprawnień. Warto więc zdefiniować swoje potrzeby i zrobić gruntowny przegląd rynku szkoleniowego.

Gdzie odbywają się kursy SEP?

Kursy szkoleniowe organizowane są również przez samo Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Za kurs SEP cena wynosi kilkaset złotych. Instytucja deklaruje jednak, że szkolenia przez nią prowadzone cechują się wysokim poziomem merytorycznym. Nadzorowane są między innymi przez członków komisji egzaminacyjnych. Mogą odbyć się w jednym z około stu ośrodków będących w dyspozycji organizacji. Ostateczny wybór sposobu przygotowania się do egzaminu zależy od kursanta.

Podziel się