elektryka, SEP uprawnienia, kurs SEP

Uprawnienia sep Warszawa

Technologia Przemysł

Dynamiczny rozwój nowych zakładów przemysłowych i produkcyjnych generuje konieczność zatrudniania coraz większej liczby specjalistów i techników, którzy powinni posiadać nie tylko stosowną wiedzę, ale również odpowiednie uprawnienia zawodowe. Jednym z przykładów jest świadectwo kwalifikacyjne sep.

Czym są uprawnienia sep i jak je zdobyć?

Uprawnienia sep Warszawa to rodzaj uprawnień zawodowych, który upoważnia do samodzielnej pracy z urządzeniami wytwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi prąd, energię cieplną lub gaz. Są one jednym z podstawowych wymagań do rozpoczęcia pracy jako elektryk lub technik w zakładzie przemysłowym. Uprawnienia sep nadawane są przez Urząd Regulacji Energetyki poprzez wydanie państwowego świadectwa kwalifikacji, które jest ważne na okres pięciu lat. Po tym czasie uprawnienia muszą zostać odnowione.
Uprawnienia sep Warszawa możemy podzielić na trzy główne grupy:

  • uprawnienia elektryczne zwane G1 skierowane są do osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych,
  • uprawnienia energetyczne zwane G2 dotyczą pracy z sieciami ciepłowniczymi,
  • uprawnienia G3, czyli kursy gazowe przeznaczone są dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowej.

Szkolenie i egzamin sep


Aby otrzymać kwalifikacje sep należy wziąć udział w kursie organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Szkolenie sep Warszawa trwa około sześciu godzin, a w jego trakcie uczestnicy otrzymują niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które posłużą im w pracy zawodowej w trakcie serwisowania, konserwacji czy naprawy urządzeń prądotwórczych. Każdy biorący udział w szkoleniu otrzymuje również pakiet przydatnych materiałów edukacyjnych oraz wsparcie wykwalifikowanych specjalistów.
Szkolenia sep Warszawa są organizowane też w formie zdalnej. Aby rozpocząć kurs należy spełnić jedynie dwa wymagania: być osobą pełnoletnią oraz posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie. Należy też uiścić opłatę za szkolenie.
Świadectwo kwalifikacji jest wydawane w terminie 14 dni od pozytywnego wyniku egzaminu państwowego. Aby odnowić uprawnienia należy ponownie zdać egzamin z wynikiem pozytywnym, udział w szkoleniu nie jest obowiązkowy. Eksperci rekomendują jednak, aby nie rezygnować z udziału w kursie, bowiem jest to najlepszy sposób na odświeżenie i usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie się ze zmianami przepisów, które co jakiś czas są aktualizowane.

Podziel się