narzędzia, SEP

Jak wygląda kurs SEP?

Technologia Przemysł

W branży elektrycznej konkurencja jest naprawdę ogromna. Pracodawcy oczekują od kandydatów dużych umiejętności oraz doświadczenia.

Zalety uprawnień SEP

Przydać się mogą uprawnienia SEP Gdańsk to miasto, które oferuje w tym zakresie duże możliwości. Najlepiej korzystać z usług sprawdzonych i renomowanych firm szkoleniowych, które wiele lat działają na rynku i cieszą się dobrą opinią. Termin SEP oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Warto mieć na uwadze, że jest to znana organizacja odpowiedzialna za tworzenie szkoleń oraz kursów elektrycznych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dostępne jest także zdalne szkolenie SEP Gdańsk, które można odbyć bez wychodzenia z mieszkania. Można wyróżnić trzy grupy uprawnień elektrycznych. Uprawnienia G1 umożliwiają obsługę instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych, które wytwarzają oraz zużywają energię. Stanowisko pracy także jest określone przy pomocy uprawnień SEP. Osoby, które zajmują stanowisko związane z konserwacją oraz obsługą potrzebują uprawnień eksploatacyjnych. Uprawnienia dozoru mogą się przydać osobom, które obejmują stanowiska kierownicze. Do wykonywania obowiązków służbowych także potrzebne są uprawnienia dozoru. Należy mieć na uwadze, że komisja wydaje uprawnienia terminowe lub bezterminowe.

Ważność uprawnień

Niektóre z uprawnień energetycznych tracą ważność po upływie 5 lat. Po tym czasie należy pamiętać, żeby je odnowić. Osoby, u których stwierdzono nieprawidłową eksploatację instalacji również muszą przystąpić do ponownego egzaminu. To samo dotyczy osób, które przez ostatnie 5 lat nie pracowały na stanowisku związanym z uprawnieniami. Świadectwo kwalifikacyjne to dokument, który oficjalnie potwierdza uzyskane kwalifikacje. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu można powtórnie przystąpić do egzaminu. Koszt egzaminu wynosi 260 złotych brutto, co raczej nie jest dużą kwotą. Liczba uczestników kursu ma wpływ na ostateczną cenę. Możliwe jest jednoczesne szkolenie pracowników zaprzyjaźnionych firm. Egzamin końcowy ma formę ustną i przeprowadza się go w placówce. Szczególnie wśród ludzi młodych uprawnienia SEP Gdańsk cieszą się dużym zainteresowaniem. W kursie sepowskim mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby, które są pełnoletnie i mają przynajmniej podstawowe wykształcenie. Uprawnienia G1 są prawdopodobnie najważniejszą legitymacją w zawodzie elektryka. Po przeczytaniu artykułu już wiesz jak wygląda szkolenie SEP Gdańsk.

Podziel się