uprawnienia SEP, kurs SEP

Szkolenia sep Gdańsk

Technologia Przemysł

Dynamiczny rozwój gospodarczy w naszym kraju sprawił, że obecnie w większości zakładów przemysłowych czy produkcyjnych znajdują się urządzenia, które generują, przesyłają lub przechwytują prąd czy gaz. Aby je obsługiwać, konserwować czy serwisować konieczne jest zdobycie określonych uprawnień zawodowych, które noszą nazwę sep.

Uprawnienia sep Gdańsk

Uprawnienia sep można zdobyć w każdym większym mieście, w tym również w Gdańsku. Oferty szkoleń przygotowujących do egzaminu bez trudu można znaleźć w Internecie. Aby zapisać się na szkolenie należy uiścić stosowną opłatę oraz potwierdzić, że jest się osobą pełnoletnią z co najmniej podstawowym wykształceniem. Sam kurs trwa bardzo krótko – najczęściej 4-5 godzin. Jest on prowadzony i organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. To pozarządowa organizacja, która ma autoryzację Prezesa Regulacji Energetyki i zrzesza w swych szeregach inżynierów, techników i oczywiście elektryków.

Szkolenia sep Gdańsk – tematyka

Szkolenia sep Gdańsk są prowadzone w formie ciekawych prezentacji multimedialnych, w trakcie których przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna, którą każdy z uczestników musi znać. Podczas kursu jest również panel dyskusyjny, w trakcie którego kursanci mogą zadawać pytania. Kurs może odbywać się stacjonarnie lub zdalnie w zależności od preferencji uczestników. Po jego zakończeniu można przystąpić do Państwowego Egzaminu. W zależności od rodzaju uprawnień szkolenia sep Gdańsk dotyczą eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych (uprawnienia G1), energetycznych (uprawnienia G2) oraz gazowych (uprawnienia G3).

Egzamin

Do egzaminu państwowego sep mogą przystąpić wszystkie osoby, które wzięły udział w szkoleniu. Egzamin ma charakter państwowy co oznacza, że każdy uczestnik musi stawić się osobiście i potwierdzić swoją tożsamość. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje zdobyciem uprawnień sep, które noszą oficjalną nazwę Państwowego Świadectwa Kwalifikacji. Taki dokument jest ważny przez okres pięciu lat.
Szkolenia sep Gdańsk dedykowane są wszystkim osobom zawodowo zajmującym się obsługą i eksploatacją urządzeń prądotwórczych, które chcą podnosić swoje kwalifikacje. To również często przepustka do pracy w dużym zakładzie produkcyjnym czy przemysłowym, gdzie uprawnienia sep Gdańsk są obecnie standardem. Szkolenia nie są drogie i nie ma problemu z ich dostępnością, dlatego warto zapisać się już dziś.

Podziel się