elektryka, SEP, uprawnienie SEP

Zdobycie i odnowienie uprawnień SEP. Sprawdź poradnik

Technologia Przemysł

Stowarzyszenie Elektryków Polskich to organizacja zajmująca się między innymi przeprowadzaniem egzaminów. Dzięki egzaminowi można nabyć uprawnienia SEP. Uprawnienia te są wymagane przez pracodawców zatrudniających na większości stanowisk związanych z elektrycznością. Jak zdobyć uprawnienia SEP? Czy trzeba je odnawiać? Co można dzięki nim zyskać? Na te pytania odpowiada nasz poradnik.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Do zdobycia uprawnień SEP wymagane jest zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym. Egzamin ten porusza praktyczne i teoretyczne zagadnienia związane z elektrycznością. Koszt egzaminu SEP w 2022 roku wynosi 301 złotych. Uprawnienia nadane w wyniku pozytywnego zdania egzaminu trzeba odnawiać. Odnowienie uprawnień SEP odbywa się co pięć lat. Do odnowienia uprawnień wymagane jest powtórne przejście całej procedury egzaminacyjnej. Praca w sektorze elektryczności związana jest z dużym ryzykiem. Cykliczne aktualizowanie swojej wiedzy jest więc wskazane.

Jak dzielą się uprawnienia SEP?

Branża elektryczna jest bardzo szeroka. Wiele sektorów przemysłu ma bezpośredni związek z elektrycznością. Uprawnienia SEP zostały w związku z tym podzielone na trzy kluczowe grupy. Grupa pierwsza związana jest z eksploatacją i dozorem sieci oraz urządzeń elektrycznych. Grupa druga dokumentuje uprawnienia związane z pracą w sektorze ciepłowniczym. Uprawnienia SEP przypisane do trzeciej grupy dotyczą pracy w gazownictwie. Odnowienie uprawnień elektrycznych, gazowniczych i ciepłowniczych odbywa się na takich samych zasadach.

Co dają uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP są cennym certyfikatem na rynku pracy. Przydają się nie tylko na krajowym rynku. Są uznawane także w większości krajów europejskich. Posiadacz uprawnień SEP jest w stanie szybko i łatwo udokumentować swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z elektrycznością. Zdobywa w ten sposób zaufanie pracodawcy i może liczyć na dobrze płatne stanowisko pracy. Warto więc uczyć się nowych umiejętności i potwierdzać je za pomocą odpowiednich dokumentów.

Jak przygotować się do egzaminu?

Najbardziej efektywnym sposobem przygotowania do egzaminu SEP jest uczestnictwo w szkoleniu. Kurs SEP umożliwia zapoznanie się z materiałem obowiązującym na egzaminie. Czas jego trwania jest zależny od organizatora. Jednak kurs taki zazwyczaj trwa kilka godzin. Zdobycie i odnowienie uprawnień SEP po odbyciu kursu jest już tylko formalnością.

Podziel się